Papirløs Produktion

Advanced Manufacturing tilbyder 2 forskellige jobregistreringsmoduler, der overvejende tjener 3 formål:

 • At sikre din virksomhed så nøjagtige efterkalkulationer som muligt.
 • At øge produktiviteten gennem muligheder for et bedre flow
 • At forbedre kvaliteten gennem bedre dokumentation

Modulerne er web-baserede, og bruger dermed ikke bruger-licenser. Det sparer dig for op til kr. 4.000, pr. PC du ønsker at sætte op i produktionen.

Web-modulerne understøtter ”selvstyrende produktion” som følger:

 • Når medarbejderne klikker på deres eget navn, får de straks en oversigt frem over de ordrer, de har kompetence til, og som er klar til at de kan arbejde på dem.
   
 • Ordrerne er sorteret efter, hvornår de er planlagt til at skulle starte/slutte.
   
 • Medarbejderne kan se, hvilke produkter de skal lave, på alle ordrerne.
   
 • Medarbejderne kan – bare de overfolder leveringstiden – frit vælge at bytte rundt på rækkefølgen af ordrerne, så de f.eks. kører flere ordrer, der skal igennem samme bearbejdning, lige efter hinanden.
   
 • Det reducerer omstillinger og øger produktivitet og forbedrer leveringsevnen.

I alle modulerne, kan man indrapportere:

 • Opstillingstid
 • Drifttid (fremstillingstid)
 • Nedtagningstid
 • Materialeforbrug
 • Gode og dårlige emner

Når en medarbejder logger sig ind på et job, kan han straks se al den dokumentation, der er lagt ind på varen i varekartoteket i Odoo eller C5. Det kan f.eks. være tegninger, billeder og vejledninger.

Dermed reduceres sandsynligheden for, at varen bliver produceret forkert, hvilket koster dyrt i produktivitet og kundetilfredshed.

Al indrapportering, der foretages i shop floor modulerne, vises som fremdrift på ordrerne, både i Odoo eller C5 og i det grafiske planlægningssystem.

Når et job færdigmeldes, fjernes det automatisk fra gantt-planen.

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Papirls Produktion

logo2