ISO Certificering og kvalitetsledelse = God forretning

  • Adgang til nye og større kunder
  • Færre fejl og følgeudgifter
  • Øget produktivitet

Med en ISO certificering sikrer I, at jeres virksomhed får fokus på bedre kvalitet. ISO certificeringen har især fokus på jeres arbejdsgange, at forbedre og standardisere dem, så der bliver begået færre fejl, og så kunden oplever en ensartet god kvalitet hver gang han handler med jer.

Kombinerer I en ISO certificering med et Lean projekt og et fuldt integreret ERP system, der understøtter og fastholder arbejdsgangene, skaber I en konkurrenceevne, de færreste vil kunne matche, og dermed grundlaget for vækst og bedre indtjening.

Lean projektet går i dybden med, hvor der kan forbedres, mens ISO mere har fokus på dokumentation af de bedre arbejdsgange, man opnår med Lean.

Det integrerede IT system gør det nemmere at fastholde vedtagne arbejdsgange, og understøtter i sig selv bedre dokumentation, bedre leveringsevne, en langt mere effektiv administration og bedre omkostningsstyring.

Vælger du et ISO projekt gennem Dansk Produktions IT, får du garanti for, at der både bliver fokuseret på forbedringer og dokumentation, så din ISO certificering kommer til at stå for både bedre kvalitet og en ensartet måde at arbejde på.

 

ISO Certificering (kvalitetsledelse)

Idéen bag kvalitetsledelse er at sikre løbende forbedringer med kunden i fokus og derved udvikling for virksomheden. Der sker bl.a. gennem opstilling af mål for forbedringer, faste rutiner for de interne processer og derved en optimering af de daglige arbejdsgange, større gennemsigtighed i løsning af opgaver og videndeling omkring kompetencer og kunder. Ved at have styr på de interne processer får ledelsen et bedre overblik og medarbejderne mere tid til det arbejde, som kunderne betaler for, hvilket kan ses på bundlinjen. Har virksomheden internationale kunder eller påtænker at få det, viser erfaringen, at en ISO-certificering kan være med til at åbne døre. En certificering er altså synliggørelse af ordentlighed og tryghed for kunden!

Den gode forretning ved en certificering består i en reduktion af det, som kaldes kvalitetsomkostninger. Her menes eksterne forhold som fejl hos leverandører eller kunder, udbetalte erstatninger, dårligt omdømme, tabt salg osv. Men også interne som fejl, forsinkelser i levering, misforståelser, korrektioner, ekstra kontrol osv. Undersøgelser viser at kvalitetsomkost-ningerne udgør min. 15% af omsætningen og at de kan reduceres med min. 12%. Samme undersøgelse viser, at fortjenesten ved at arbejde med kvalitetsledelse og den eksterne opfølgning, som en ISO-certificering kræver, sender mindst 2% af virksomhedens omsætning direkte på bundlinjen.

Virksomhedens arbejde med at blive ISO:9001-certificeret sker altid med udgangspunkt i den måde, som man arbejder på i dag. Med det som grundlag gennemføres implementeringen, hvor virksomhedens arbejdsform dokumenteres og derved synliggøres til gavn for ledelse, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Der tilføjes de områder, som man måske ikke opfylder for at kunne blive certificeret. Materialet samles i en kvalitetsbog, som fortæller, hvordan man skal gøre, når man er ansat i virksomheden. Det er en stor lettelse af dagligdagen for alle!

Implementeringen starter typisk med et introduktionsmøde på virksomheden, hvor jeg fortæller om, hvordan man får opbygget et kvalitetssystem, og hvordan man når frem til en certificering. Der udarbejdes ligeledes en tidsplan for forløbet inden dette sættes i gang.

Prisen kan fastsættes efter antallet af medarbejdere i virksomheden og hvor stor arbejdsbyrden forventes at være, men aftales inden starten af forløbet, så man kender omkostningerne. Det er dog ikke så dyrt, som mange tror – og investeringen er ofte tjent hurtigt hjem igen.

 For at sikre investeringen, skal der følges op på systemet hvert år. Den årlige opfølgning koster ca. en tredjedel af omkostningerne til at få certifikatet.

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

ISO

logo2