Styklistemodulet er en overbygning til de styklistefunktioner, der i forvejen findes i standard C5.

Styklister i flere niveauer:

C5 Factory understøtter styklister i et ubegrænset antal underniveauer.

For hver færdigvare, der har understyklister (halvfabrikata), kan man bestemme, hvordan understyklisten skal behandles, når der oprettes produktionsordre på færdigvaren:

I feltet StkLstType kan man angive, hvordan en evt. indgående vare af typen stykliste, skal behandles.

StyklistPic01

Man kan vælge:

  • At halvfabrikataen behandles som en vare, der automatisk skal oprettes en underproduktion på, hvis der ikke i forvejen er nok på lageret til at dække behovet på den produktion, som halvfabrikataen skal bruges i. I så fald skal man vælge, at styklisten er af typen produktion. Den automatiske oprettelse sker for færdigvares vedkommende når man bekræfter en salgsordre, og for halvfabrikatas (understyklister) vedkommende, når der oprettes en produktionsordre, som halvfabrikataen skal bruges i - altså allerede ved oprettelse af produktionsordren.
  • At halvfabrikataen behandles som en vare, der skal overføres til produktionsforslag, hvis der ikke i forvejen er nok på lageret til at dække behovet på den produktion, som halvfabrikataen skal bruges i. I så fald skal man vælge, at styklisten er af typen vare. Der overføres først til materiale-/produktionsforslag, når produktionsordren, som halvfabrikataen indgår i, disponeres.
     
  • At styklisten og ruten for halvfabrikataen skal udfoldes i den produktion, halvfabrikataen indgår i. Fremstillingen af færdigvaren og halvfabrikataen bliver dermed til én samlet produktionsordre. Halvfabrikataen vil altid blive foldet ud, uanset om der er nogle på lager. I så fald skal man vælge, at styklisten er af typen Phantom. Udfoldningen sker straks ved oprettelse af produktionsordren på færdigvaren.
     
  • At styklisten (uden rute) skal udfoldes i den produktion, halvfabrikataen indgår i. Fremstillingen af færdigvaren og halvfabrikataen bliver dermed til én samlet produktionsordre. Halvfabrikataen vil altid blive foldet ud, uanset om der er nogle på lager. I så fald skal man vælge, at styklisten er af typen Substykliste. Udfoldningen sker straks ved oprettelse af produktionsordren på færdigvaren.
     

Spild:

Der kan defineres både fast og variabelt spild.

Alternativer

I styklisterne, kan man definere alternativer til de varer, der indgår. Disse kan endog prioriteres.

Lagre:

På hver styklistelinie kan evt. anføres, hvilket lager, denne vare skal forbruges fra. Man kan fint have en færdigvare, der produceres i udlandet, men går på lager i Danmark, når den er kommet hjem, og er blevet kontrolleret.

Brugerdefinérbare felter:

Mangler du felter til at beskrive egenskaber ved en vare i en stykliste, kan du gøre brug af muligheden for i C5 Factory at oprette dine egne databasefelter, som du også selv navngiver. Dette er ikke en tilretning, da vi har reserveret en række databasefelter til formålet.

Indgår i:

Ønsker du at vide, hvilke andre styklister, en stykliste indgår i, kan dette vises. Du kan også udskifte en stykliste i alle eller udvalgte andre styklister med fint overblik over, hvad du foretager dig.

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Styklister

logo2