Servicestyringsmodulet i C5 Factory er bygget til at kunne håndtere dels service for kunder, dels service på eget produktionsudstyr.

Da systemet er fuldt integreret med resten af C5 Factory, kan man oprette service dels på de varer, man har solgt til kunder, dels direkte på de serienumre, man har produceret.

Der findes principielt 2 former for servicesager:

  • Planlagt service, der skal udføres med faste intervaller, evt. via servicekontrakt
  • Uplanlagt service, hvor en kunde ringer for hjælp, en maskine bryder ned e.l.

Systemet kan automatisk oprette servicesager, når det er tid til at foretage et planlagt service.

Både planlagt og uplanlagt service styres i ét skærmbillede, hvor man kan oprette og se servicesager, og herunder status på, hvor langt de er kommet.

På hver servicesag kan angives f.eks.:

  • Hvilken vare/maskine/serienummer, servicesagen drejer sig om.
  • Kundens fejlbeskrivelse og fri tekst, der kan danne arbejdskort til montør
  • Egen fejlbeskrivelse, der kan udskrives som fejlrapport til kunden.
  • Fejlårsag på anlæg
  • Fejlårsag på defekte dele i anlægget
  • Materialeforbrug til reparation
  • Tidsforbrug o.l. til reparation

Man kan både udskrive ordrebekræftelse, følgeseddel og faktura, såfremt man ønsker det.

Hvis der er garanti på varen, man skal servicere, bliver man oplyst herom. Dette kræver dog, at varen er serienummerstyret.

Hvis man udfører service på en serienummerstyret vare, kan man straks kalde hele varens historik frem på skærmen. Man kan herunder se, hvordan varen blev produceret, og hvilke dele, der indgik, herunder også indgående serienumre.

Ved udskiftning af et indgående serienummer, føres fuld historik herpå også.

Der kan udskrives statistik over bl.a. fejlårsager, så man kan rette fokus mod at få løst problemer, der går igen.

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Servicestyring

logo2