I C5 Factory kan du oprette ressourcer af typerne:

  • Maskine
  • Mand/operatør
  • Extern (underleverandør/udearbejde)
  • Værktøj

For hver ressource kan du angive kost- og salgspris pr. tidsenhed (f.eks. pr. time).

Både maskiner og operatører kan inddeles i grupper, efter hvilken kompetence, medarbejderen har.

Operatørerne kan endog indgå i flere grupper samtidigt.


RuteRes01

Oversigt over, hvilke medarbejdere der indgår i hvilke grupper (kompetencer)

Man kan desuden angive, hvilke medarbejdere, eller grupper, der kan betjene hvilke maskiner:


RuteRes02

Maskin-kompetence oversigt (hvem kan betjene hvilke maskiner)

Service på maskiner:

På hver maskine, kan man angive, om maskinen skal serviceres, hvor tit, og hvordan.

C5 Factory opsamler automatisk, hvor mange timer, en maskine har kørt. I kombination med servicemodulet, kan man dermed styre f.eks. forebyggende vedligehold, så man undgår dyre nedbrud.

Ruter (fremstillingsvej):

Til hver stykliste/vare, kan du oprette en rute, der beskriver, hvordan en vare fremstilles, på hvilke ressourcer i hvor lang tid, og i hvilken rækkefølge.

En rute består af én eller flere operationer.

Hver operation kan bestå af både maskine, operatør/mand/gruppe, opstiller og værktøj. Desuden kan tilknyttes tegninger, billeder, og anden dokumentation i form af vedhæftede filer.

Der kan angives opstillingstid, drifttid, og nedtagningstid, både på maskinelle og humane resourcer.

Hvis du har modulet ”Variantstyring”, kan du oprette alternative ruter for den samme vare

Udearbejde:

Udearbejde kan styres i C5 Factory ved at oprette en operation, hvor ressourcen er en underleverandør. Til operationen kan knyttes et varenummer (en ydelse), der styres indkøb og pris på ydelsen hos underleverandøren. Med andre ord: Ressourcen styres planlægningen, ydelsen styrer indkøb og det økonomiske.

Brugerdefinérbare felter:

Mangler du felter til at beskrive noget i en rute, kan du gøre brug af muligheden for i C5 Factory at oprette dine egne databasefelter, som du også selv navngiver. Dette er ikke en tilretning, da vi har reserveret en række databasefelter til formålet.

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Ruter og ressourcer

logo2