Med C5 Factory og C5 Projekt Plus, finder du to systemer, der er blandt de bedste på markedet

til planlægning og økonomisk styring af projekter.

Her kan du:

  • Oprette hovedprojekter og underprojekter, hvor hovedprojektet omfatter den egentlige ordre med kunden, og hvor underprojekterne f.eks. er ekstrabestillinger eller service, eller slet og ret selvstændige faser i projektet.
  • Budgettere udgifter fordelt på omkostningsarter, f.eks. materialer, timer, fremmed arbejde, kørsel m.v.
  • Planlægge med grafisk gantt-program, hvor det er nemt at simulere ændringer
  • Indrapportere alle former for udgifter, via projektkladder, indkøb, lager og finans.
  • Kombinere projekt- og produktionsstyring
  • Se den samlede økonomi for projektet, totalt på omkostningsarter, og detaljeret helt ned på medarbejder og enkeltposteringer
  • Indlæse elektroniske fakturaer fra udvalgte grossister indenfor metal, el, VVS og tømrer/snedkerområdet
  • Indlæse priskataloger fra udvalgte grossister indenfor metal, el, VVS og tømrer/snedkerområdet
  • Udtrække statistikker om realiseret økonomi versus budgetteret, om fremdrift, enkeltposteringer og igangværende.

C5 Factory og C5 Projekt Plus udvider den funktionalitet, Microsoft leverer med projektmodulet i C5. Projektmodulet er fuldt integreret med resten af C5, således at lagerstyring, finans-, debitor-, kreditor og lønregnskab automatisk opdateres, når man posterer i projektmodulet.

Modulet er særdeles nemt og logisk at bruge.

Hvis din virksomhed bygger store kundespecifikke maskiner eller anlæg, vil I kunne få stor glæde af  C5 Factory’s Projekt-Produktion.

Projekt-produktion er en overbygning til projektmodulet i C5, og kombinerer projekt– og produktionsstyring.

Fra et projekt kan du oprette og overskue alle de underproduktioner, der skal til for at bygge et færdigt anlæg til kunden.

Herunder kan du se, hvilke produktioner der er knyttet til projektet, hvornår de er planlagt til at starte og slutte, hvor langt de er kommet, og den samlede økonomi.

Fremdriften på produktionerne afspejles direkte i projektefterkalku-lationen, så du hele tiden ved, hvordan det samlede projekt udvikler sig.

Systemet kan endog danne projektets budget ud fra forkalkulationen på de underproduktioner, der oprettes til projektet.

Der findes flere rapporter, der kan vise dig økonomien i projektet, og ligeledes en ”fremdriftsrapport”, der kan beregne, hvor stor en del af kontraktsummen, du kan tillade dig at indtægtsføre.

Projektproduktion gør det muligt at starte på at producere halvfabrikata, selvom man endnu ikke er færdig med at tegne hele anlægget.

Når man er færdig med at tegne, kan man knytte de allerede oprettede underproduk-tioner til øvre produktioner, og derigennem sikre, at både planlægning og efterkalku-lation hænger fuldstændig sammen.

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Projektproduktion

logo2