Sammen med stykliste og rutemodulet, er produktionsordremodulet ”hjertet” i C5 Factory.

I produktionsordremodulet styrer du fremstillingen af de varer, virksomheden producerer, uanset om behovet er opstået ved en salgsordre, fordi man gerne vil opbygge et sikkerhedslager, eller fordi produktionen er en del af et større projekt.

Produktionsordrer kan oprettes manuelt eller automatisk:

 • Direkte i produktionsordremodulet (Fremstilling til lager)
 • Fra salgsordrer
 • Fra Projekter
 • Fra materialeforslag/disponering

Når man opretter en produktionsordre, vælger man først, hvilken vare det er, man vil fremstille på ordren.

Herefter kopierer systemet styklisten og ruten for varen til produktionsordren.

 Populært sagt styrer styklisten lager, disponering og indkøb.

 Ruten styrer planlægning og produktionspapirer

Det er muligt at ændre i styklisten og ruten på produktionsordren, uden dette slår igennem ned i stykliste- og rutekartotekeren. Dette er praktisk, hvis man får en kunde, der ønsker en ”specialudgave” af en vare.

En produktionsordre kan (men behøver ikke) gennemgå følgende trin:

   Forkalkuleret:
    

  • Produktionsordren er blevet forkalkuleret, d.v.s. systemet har beregnet den samlede fremstillingsomkostning og evt. salgspris, og gemt forkalkulationen.
  • Dette kan sættes op til at ske automatisk ved oprettelse af produktionen
    
  • Reserveret:

  • De varer, der skal bruges til fremstillingen, er blevet reserveret i lagerbeholdningerne. Dette kan sættes op til at ske automatisk ved oprettelse af produktionen.
    
  • Planlagt:

  • Produktionsordren er blevet planlagt, så man ud fra ressourcebelægningen og lagersituationen har fået beregnet, hvornår produktionen vil starte og slutte.
  • Planlægningen sker via det grafiske gantt-system ”TT-Plan”, som du kan læse mere om under ”Grafisk planlægning med simulering”
   .
  •  Disponeret:

  • Produktionsordren er blevet disponeret lagermæssigt, d.v.s. der er oprettet indkøb (eller indkøbsforslag) på de materialer, der mangler på lageret, og evt. indkøbsordrer på de udearbejder, der er i tilknytning til fremstillingen.
    
  •  Frigivet:

  • Produktionsordren er blevet frigivet, d.v.s. at ordren er meldt klar til produktion, og der er udskrevet produktionspapirer til personalet (eller denne dukker nu op på terminaler i produktionen klar til indmelding).
    
  • Igangsat:

  • Man er gået i gang med at producere varen. Man kan for hver operation se, hvor langt ordren er kommet, og hvor mange gode emner, der er meldt færdige.
  • Man kan i produktionskladder oprette og se, hvad der er forbrugt af materialer og tid på e forskellige ressourcer.
  • Indrapporteringen af tids- og materialeforbrug og færdige emner, kan også håndteres via ét af tre forskellige moduler til jobstempling og selvstyrende grupper i produktionen. Se beskrivelsen under ”Shop Floor Control”
    
  • Efterkalkuleret (arkiv):

  • Ordren er afluttet og lagt i arkiv.
  • Man kan udskrive efterkalkulation og se, hvad det kom til at koste, at fremstille varen. Efterkalkulationen sammenholdes automatisk med forkalkulationen.
    

Produktionsordremodulet opsamler historik over alle produktioner, som kan genfremkaldes, og evt. kopieres.

Modulet danner også grundlag for en lang række produktionsstatistikker (f.eks. produktivitet pr. medarbejder og pr. maskine).

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Produktionsordre

logo2