C5 Factory adskiller sig fra alle andre ERP systemer ved at have en ”her-og-nu” disponering af enhver salgs-, projekt- og produktionsordre.

Når du f.eks. bekræfter en salgsordre, tester C5 Factory, om du har nok af de solgte varer disponibel eller på vej hjem på lager. Hvis ikke, kan der valgfrit enten oprettes indkøbs-/produktionsforslag, eller indkøb eller produktionsordre kan oprettes øjeblikkeligt på det manglende anta.

Du kan også vælge en mere traditionel ”behovsberegning”, hvor systemet i en kørsel løber alle lagerbeholdninger, salgs-, indkøbs-, projekt- og produktionsordrer igennem for at beregne, hvad der skal bestilles eller produceres.

Denne behovsberegning køres udenfor C5 via SQL – resultatet er en ca. 10 gange så hurtig beregning, så du oftest uden problemer kan køre en behovsberegning selv i små pauser. Det er samme funktionalitet, systemet bruger til automatisk at efterberegne lagerbeholdninger, enten periodisk, eller hver gang man har solgt, købt eller produceret varen.

Materialestyringen tager hensyn til minimum- og maksimumbeholdninger, købskvanti og selvfølgelig de aktuelle beholdninger.

Der kan lagerstyres på så mange lagre, man ønsker. Disponeringsreglerne kan være forskellige for hvert lager.

C5 Factory holder styr på, hvilke behov, der har genereret et behov, der igen er omsat i f.eks. en indkøbsordre eller en produktionsordre.

På hver indkøbs- og produktionsordre kan du se og udskrive, hvilke behov, ordren dækker.

Varer kan ”kanban”-styres, eller sættes op til slet ikke at skulle behandles af materialestyringen. Det kan være relevant på varer, man ikke gider holde styr på beholdninger på, f.eks. fordi varen er meget billig, fordi forbruget vanskeligt kan gøres op, eller fordi man kun køber varen sjældent og i meget store mængder.

C5 Factory understøtter også flydende lokationer, så du bare kan placere varen på den første ledige placering på lageret. Du skal i så fald angive, at hvilke (-n) placering, varen befinder sig på.

Ved udskrivning af pluklister, vil den der plukker få oplyst, på hvilke placeringer, han/hun kan finde varen.

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Materialestyring / disponering

logo2