Formålet med kvalitetssikringssystemet er at minimere fejl, der kan koste virksomheden dyrt, enten i spildt arbejdstid, eller i utilfredse kunder.

For hver vare, man fremstiller eller indkøber, kan man angive, om varen skal testes for givne egenskaber. Hvis ja, angives et kontrolkort, hvor man bestemmer, for hvad varen skal testes, om det er ved varemodtagelse eller i produktionen, hvor mange der skal udtages til kontrol, og hvor mange der minimum skal overholde den angivne egenskab, for at man vil godkende varemodtagelsen eller produktionen.

Man kan tillige vælge, at visse varer skal gå videre fra varemodtagelse eller produktion til inspektion af særskilt personale. Når dette er tilfældet, vil varen først være tilgængelig for videre bearbejdning eller salg, når varen er blevet testet og godkendt.

Hvis varer ikke godkendes ved en kontrol, overføres de automatisk til et skærmbillede, hvor man kan tage stilling til, hvad der så videre frem skal ske med de ”defekte” varer.

I den forbindelse, kan man beslutte:

  • At returnere varen til leverandøren (RMA-sag). Der oprettes automatisk kredit-indkøbsordre og udskrives returfølgeseddel til leverandøren.
     
  • At ”reworke” den i produktionen. Der oprettes en produktionsordre, der dels trækker varen ud af lageret, dels muliggør indrapportering af videre forarbejdning.
     
  • At godkende varen som den er. Varen overføres automatisk til normalt lager.
     
  • At kassere varen. Varen overføres automatisk til en ”brok-lagerkladde”, og føres ud af lageret. Lagerværdien fjernes.

Kvalitetssikringsmodulet i C5 Factory understøtter ISO 9000 og lignende standarder. Hver egenskab, kontrol o.l., man definerer i systemet, kan referere til de tilsvarende normer/henvisninger i ISO.

Med kvalitetssikringssystemet og C5 Factory, får en et ”skelet” at hænge virksomhedens kvalitetsprojekt op på, fordi C5 integrerer kvalitetssikringen naturligt i de daglige handlinger i virksomheden.

Kvalitetssikringsmodulet omfatter også rapporter til måling af både egen leveringsevne til kunderne, og leverandørernes leveringsevne til virksomheden.

Disse kan være uvurderlige, når der skal holdes møder med kunder og leverandører.

Hvis man ønsker at oprette sager til håndtering af reklamationer eller fejl på varer i øvrigt, kan man også med fordel gøre brug af servicestyringsmodulet i C5 Factory. Klik på dette modul for en beskrivelse heraf

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Kvalitetssikring

logo2