Efterkalkulationer dannes i produktionsordremodulet, efterhånden som der bliver meldt tids- og materialeforbrug ind på produktionerne, enten manuelt, eller via ét af modulerne til jobstyring i produktionen.

Efterkalkulationerne sammenholdes automatisk med forkalkulationerne på produktionsordrerne, som dannes automatisk.

På hver vare, man fremstiller, kan man se kostprishistorik så langt bagud i tid, man ønsker, og for hver eneste produktionsordre, kan man se hver efterkalkulation.

Efterkalk01


Eksempel på kostprishistorik på en vare. Der vises, hvornår hver produktion er kørt, hvor mange der blev lavet, og hvad stykprisen og den samlede pris blev. Samtidig kan man se gennemsnit og aktuel standard-kostpris.

På hver efterkalkulation kan man se samtlige forbrugsposter, og disse summeret på:
 

  • Maskiner
  • Personale
  • Materialer
  • Spild
Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Efterkalkulation

logo2