Dette modul er udviklet for at hjælpe din virksomhed til et større salg gennem en bedre salgsopfølgning på nye og eksisterende kunder.

Ud over at kunne styre salgsdialogen med kunder, kan man oprette, kalkulere og udskrive tilbud. Tilbudsmodulet har endog et ekstra varekartotek, så man kan give tilbud på nye varer, man ikke ønsker skal være tilgængeligt for almindeligt salg, før en kunde har bestilt dem:

CRM:

Her kan du oprette kundeemner, der selvfølgelig kan kopieres til debitor– og kreditorkartoteket, når de bliver til kunder eller leverandører

Du kan beskrive, hvilke interesser kunderne og de enkelte kontaktpersoner har, f.eks. Indenfor produktområder.

Du kan også beskrive, hvilket udstyr, kunden har i forvejen.

Udstyr, i selv leverer, overføres til udstyrsoversigten, så snart dette faktureres til kunden.

Dialogen med kunderne styrer du via aktiviteter, hvor du kan notere, hvornår du skal følge op på kunden, hvad I har talt om m.v.

Du kan prioritere både kundeemnerne og din aktiviteter.

Det gør det nemt for dig at få fokus på de vigtigste kunder, når du f.eks. Skal lave telefonopfølgning.

Du kan lave udtræk af kunder, der opfylder bestemte kriterier, og flette dem med salgsbreve, du har oprettet i Word.

Med dokumentstyringen kan du oprette breve direkte fra emnekortet, der automatisk flettes med felter fra CRM over i Word.

Med dokumentrevisionsstyringen kan du gemme flere revisioner af samme tilbud eller brev, hvilket gør det meget nemmere at styre og få overblik over korrespondancen.

Varekartotek til tilbudsvarer

I tilbudsmodulet, kan du oprette nye varer, som du ikke ønsker skal være tilgængelige for resten af firmaet, før de er klar til salg, eller før mindst én kunde har købt varen.

Dette gælder både enkeltvarer og styklister.

Når varerne er OK, kan de overføres automatisk til lagermodulet i C5.

Tilbud:

I CRM modulet kan du oprette og udskrive tilbud, der holdes adskilt fra dine salgsordrer i C5.

Du kan få beregnet salgspris ud fra hvad varen faktisk koster at fremstille.

På  hvert tilbud kan du påføre opfølgningsdato, så du bliver mindet om at følge op.

Hvilke tilbud, du skal huske at følge op på, bliver du gjort opmærksom på under To-Do listen fra hovedmenuen under ”Dagligt”

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

CRM + Tilbud

logo2