I C5 Factory finder du ægte sporing af varer, som er nem at bruge i det daglige.

Varer, du selv fremstiller, kan enten mærkes med produktionsnummeret som batch, eller du kan selv oprette så mange batch- eller serienummerserier, du ønsker.

Køber du varer, der også skal kunne spores, kan du ved modtagelsen angive fra-til serienummer i intervaller, antal i forskellige batches m.v.

Systemet gør det nemt, både ved indkøb og salg, at angive fra-til numre.

Ved salg viser systemet, hvor mange man har på lager på hvilke batches, og man kan afmærke, hvilke man har plukket.

Systemet gemmer historik omkring hvert batch- eller serienummer, så man kan se hvornår det er indkøbt, fremstillet, solgt og fra/til hvem.

Sandsynligvis slipper du for tilretninger af udskrifter, fordi du i C5 Factory  i høj grad selv kan vælge opbygning af batch/serienummeret (år, måned, uge, tekst, løbenummer – i valgfri rækkefølge og længde), og kan vælge, om de skal udskrives på følgeseddel og faktura, eller i særskilt bilag.

Batches kan i øvrigt opdeles i underbatches. Køber man f.eks. papir hjem i ruller, der har et batch-nummer, og skærer dem op i mindre ruller, kan hver af de mindre ruller gemme både hovedbatchnummer og subbatchnummer.

Du kan også angive holdbarhedsdato.

Funktionaliteten spiller fint sammen med stregkodemodulet og C5 Factory’s indbyggede faciliteter til at styre og udprinte labels.

Fremstiller du varer, der er serienummerstyrede, og indgår der serienummerstyrede komponenter eller halvfabrikata, kan du ”matche” serienumre, så du på hver enkelt færdigvare i en serie angiver, hvilke komponentserienumre, der sidder i hvilke færdigvarer.

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Batch-, Lot-, Serienummer og certifikat styring

logo2