Regnskab

Finans

Debitor

Kreditor

Løn

Bank-betaling

Indgangsbog

Salg

Salgsordre

Rammeordre

CRM + Tilbud

Projekt og Service

Projekt

Projektproduktion

Servicestyring

Logistik

Lager

Indkøb

Disponering + materialestyring

Consignment styring

Flydende lokationer

Intercompany

Produktion

Styklister

Ruter

Tegningsarkiv

Forkalkulation

Produktionsordre

Efterkalkulation

Grafisk planlægning m. simulering

Styring af udearbejder

Job-styring (Web-baseret)

Kvalitet

Batch- /certifikatstyring

Serienummerstyring

Kvalitetssikring

Andre

Komme / gå

Variantstyring

Ægte versioner af styklister

Generelt

Valuta

Sprog

Dokumentstyring

Beslutningsstøtte

MS SQL Reporting services
Acinta, Excel

Advanced Manufacturing

Allerede i 1996 så vi behovet for at kunne levere en sammenhængende og professionel produktionsstyring til fremstillingsvirksomheder i Danmark med mellem 5 – 50 ansatte, til en pris, virksomhederne kunne betale og forrente.

Både dengang – og i dag – er de integrerede systemer, som Microsoft og andre tilbyder til fremstillingsvirksomheder, så dyre, at virksomheder i målgruppen ikke kan gøre sig håb om at forrente investeringen i dem. Enten fordi systemerne er dyre i anskaffelse, eller fordi de er så mangelfulde i forhold til behovene, at et køb skal suppleres af tilretninger for anseelige summer.

Advanced Manufacturing er fuldintegrerede løsninger, hvor salg, produktion, planlægning, indkøb, lager og finans hænger fuldstændig sammen. Og det er forudsætningen for, din virksomhed får en effektiv arbejdsgang, og for at tingene dur i i praksis og ikke ender som delløsninger, hvor især planlægning og indkøb kommer ud af trit med kundernes behov.

Advanced Manufacturing løsningerne tilbyder i samarbejde med Odoo, Nav eller C5 følgende funktionalitet:

Dynamics1
DP_IT_transperant

Dansk Produktions IT

Løsninger til øget produktivitet og bedre overblik

Moduloversigt

logo2